تظاهراتبروکسل به دعوت #علیرضاآخوندی ۲۳ ماه مارس تعداد شرکت کنندگان حداکثر ۳۰۰ نفر

آقای آخوندی قبلا به شما گفته بودم که در کنار #رضاپهلوی ایستادن ، بهای سنگینی برای پیشبرد انقلاب دارد، به شما گفته بودم که زحمت بکشید و تاریخ ایران را بخوانید تا بفهمید مردم چرا در سال ۵۷ انقلاب کردند و شاه از ایران فرار کرد! بخوانید تا جنایات ساواک و دیکتاتوری پهلوی را بیشتر بشناسید! متاسفانه گوش شنوائی نبود! در تجمع بروکسل که شما دعوت کننده بودید بیانیه ای از طرف گروهی خودساخته به نام «اتحادیه مبارزان استان‌ها» خوانده شد كه ادعا می‌کرد این گروه داخل ایران است! در بند ۱۰ آمده بود که ما سازمان مجاهدین را به رسمیت نمی شناسیم و از کشورهای اروپائی هم می‌خواهیم که این سازمان را به رسمیت نشناسند! این بود اتحادی که از آن سخن می گفتید! باعث تاسف است که فریب خوردید، باعث تأسف است که در تظاهراتی که خودتان دعوت کننده هستید اجازه دهید ابن چنین از جانب مردم دروغ بگویند! در ضمن کسانی که میخواهند دارائی های مردم را بگیرند چه کسانی هستند؟ این تظاهرات نشان داد که هواداران #رضاپهلوی چند نفر هستند! اقرار کنید که دلیل اینکه مردم نیامدند این بود که در تظاهرات قبلی چماقداران او نشان دادند که فاشیسم پهلوی هیچ مخالفی را قبول ندارد!
روز دوشنبه ۲۰ مارس ، هواداران #محاهدین در بروکسل تظاهرات داشتند و هزاران نفر شرکت کردند، تا دیر نشده به خود آئید! این یک تذکر دوستانه است