تنها هماورد استبداد دینی

مردم بعد از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی در ۲۲بهمن۵۷ انتظار داشتند، آزادی جای استبداد را بگیرد، نمایندگان منتخب مردم، مجلس مؤسسان تشکیل دهند و یک جمهوری دمکراتیک بر مبنای انتخاب آزادانهٔ آحاد ملت بر سر کار بیاید. این آرمانی بود که ریشه در شکل‌گیری جنبش مشروطیت در ایران داشت؛ اما چنین نشد. خمینی به خواست اصلی مردم یعنی آزادی خیانت کرد ولی‌فقیه جای شاه و ماورای شاه را گرفت و سلطنت مطلقهٔ خود را به‌صورت مادام العمر به ایران و ایرانی تحمیل کرد.

این مدل از حکومت تئوکراتیک، قوانین جزایی و قضاییهٔ آن، اجرای احکام وحشیانه به نام دین، زندان‌سازی، تفتیش عقاید و مخالفت با آزاداندیشی، شباهت زیادی به قرون وسطی دارد.

تفتیش عقاید و انگیزیسیون قرون وسط

در دوران قرون وسطی، در اروپا، مکتب اسکو لاستیک حاکم بود. اصول منجمد این مکتب اجازهٔ نوآوری، اکتشاف به هیچ دانشمندی نمی‌داد. چنان‌چه یکی از آنها کلامی مغایر با کتاب مقدس به میان می‌آورد دستگاه عریض و طویل و هولناک انگیزیسیون و داغ و درفش در انتظارش بود.

پاپ‌ها و کلیسا که به نام مسیح و برای نشر تعالیم او پا به عرصه گذاشته بودند، آن آیین صلح‌گستر و عدالت‌جویانه را از محتوا تهی کرده و تعالیم مسیح را دستمایهٔ سلطهٔ خود کردند. فرانچسکو گیچیاردینی، در کتاب «تاریخ ایتالیا» در این مورد می‌نویسد:

«پاپ‌ها که قدرت جهانی پیدا کرده بودند، دستورهای الهی و رستگاری روحشان را از یاد بردند… هدف آنها دیگر زندگی مقدس و پاک، گسترش مسیحیت و عمل نیک در قبال همسایگان نبود. آنها به جمع‌آوری سپاه، انباشتن ثروت، بدعت‌گذاری و خلق شیوه‌های جدید برای کسب پول از هر جایی علاقه‌مند شده بودند».

این کلمات چقدر دقیق و حرفه‌یی، آخوندهای امروزین و نظام ولایت فقیه را توصیف می‌کنند.

نوزایی و تجدید حیات اروپا

اروپا با رنسانس توانست بساط وحشت‌انگیز انگیزیسیون را برچیند و به سلطهٔ بلامنازع کلیسای قرون وسطی پایان دهد. برتراند راسل، کاهش حاکمیت کلیسا و افزایش قدرت علم را دو وجه تمایز رنسانس با قرون وسطی می‌داند (راسل برتراند. تاریخ فلسفهٔ غرب. ترجمه نجف دریا بندری. تهران: کتاب پرواز، (بی تا). ج۲. ص۶۸۰)

البته ارائهٔ یک تحلیل جامع از این پدیده بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل؛ از جمله جنگهای صلیبی، امکان‌پذیر نیست. آنچه مسلم است جهان‌بینی انسان اروپایی دچار دگرگونی اساسی شد. تا پیش از رنسانس، کلیسا واسطهٔ بین خدا و انسان بود، تأکید افراطی کلیسا بر طینت گناهکار انسان و سنجش او با گناهانشان، جای خود را به انسان‌گرایی و اصالت انسان داد. مارتین لوتر و ژان کالون، از پیشگامانی بودند که پرچم مبارزه با خرافه‌ها، بدعتها و عقاید قرون‌وسطایی کلیسا را برافراشتند.

بخشی از اصلاحاتی که لوتر در عقاید مسیحیان ایجاد کرد، شامل این بود که بین آخوندهای مسیحی و یک آدم معمولی معتقد به مسیح هیچ تمایزی وجود ندارد یا هر مسیحی خودش می‌تواند با مراجعه به کتاب مقدس آن را تفسیر نماید. این مفاهیم، امروزه برای ما ساده و عادی می‌نمایند ولی در آن دوران تغییراتی شگرف و فراگیر را به‌وجود آوردند که به آن دوران نوزایی یا تجدید حیات می‌گویند.

مجاهدین، آنتی‌تز بنیادگرایی

بر اساس آن پیشینهٔ تاریخی که یادآوری شد، در ایران امروز، سازمان مجاهدین خلق ایران، آنتی‌تز استبداد دینی و هیولای بنیادگرایی است. مجاهدین یک جریان مترقی، انقلابی و مسلمان هستند که اسلام انقلابی آنها سراپا متفاوت با اسلام ارتجاعی و آخوندی است. سنگ‌بنای این اسلام را محمد حنیف‌نژاد با این جملهٔ طلایی کار گذاشت:

«مرز بین حق و باطل، با خدا و بی‌خدا نیست. بلکه مرزبندی بین استثمارشونده و استثمارکننده است».

این کشف، در دنیای انسانی، مهم‌تر از شکافتن هستهٔ اتم است. با این جملهٔ راهگشا، مرزی عبورناپذیر بین اسلام انقلابی و اسلام ارتجاعی کشیده شد. کسانی که عامدانه تاریخ را برای مقاصد شیطان‌سازانهٔ خود خلط می‌کنند، دعوای بین مجاهدین و سلطنت مطلقهٔ فقیه را بر سر قدرت می‌دانند و این گمانه را می‌پراکنند که گویی در محتوا اختلافی بین مجاهدین و خمینی نبوده است. هر دو مسلمان و شیعه بوده‌اند؛ با این تمایز که یکی در قدرت است، دیگری بر قدرت.

واقعیت این است که حتی یک نقطهٔ تشابه، بین ایدئولوژی مجاهدین و ارتجاع آخوندی از نوع ولایت فقیه نمی‌توان یافت. اگر بود مجاهدین این‌گونه جانانه و تمام‌عیار نمی‌توانستند بیش از ۴دهه در مهیب‌ترین سرکوب و اختناق دوام بیاورند.

خمینی با هوش ضدانقلابی خود این واقعیت را دریافته بود. از این رو در سخنرانی ۲۱اردیبهشت ۶۰ خود در جماران خطاب به مجاهدین گفت:

«من اگر در هزار احتمال یک احتمال می‌دادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که می‌خواهید انجام بدهید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم».

او در همین سخنرانی در حالی که از قیام مجاهدین به وظیفهٔ تاریخی خود در قبال خلق و تاریخ بیمناک بود، دلیل کینهٔ خود به مجاهدین را پنهان نکرد. معیار برای وی نه «اسلام»! مورد ادعا، بلکه تسلیم به هژمونی شیطانی او بود.

«شما الآن می‌بینید که بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آنها را جزء مسلمین هم حساب نمی‌کنیم، مع‌ذلک، چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبت‌های سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به‌طور آزاد».

منظورش این بود که شما هم به دست‌بوسی من بیایید و به زیر عبای من بخزید تا از موهبت قدرت برخوردار شوید!

بدیهی است که مجاهدین این‌کاره نبودند و برای رسیدن به قدرت و آلاف و الوف قدم به مبارزه نگذاشته بودند.

«تنها هماورد»

وقتی می‌گوییم: «تنها هماورد»، قصدمان مبالغه و بزرگ‌نمایی مجاهدین یا نادیده‌انگاشتن سایر جریانهای مبارزاتی نیست. چنین توصیفی از مجاهدین، یک امتیاز مادی برای آنان نیست. پوشتی نیست که آن را بر جیب بالای کت خود فرو کنند و پز بدهند. برای آنان فقط رنج و خون بیشتر و مسئولیت‌پذیری مضاعف به همراه دارد. تنها هماورد یکی این‌که در یک نبرد، شما یک نیرو یا یک سلاح کارآمد دارید که با توان دشمن برابری می‌کند و می‌تواند آن را از پا در بیاورد. به‌عبارت دیگر آنتی‌تز و پادزهر آن است. ممکن است شما با نیروها و سلاحهای دیگری به سمت دشمن شلیک کنید ولی در نهایت، دشمن با یک سلاح مشخص منهدم می‌شود.

آٰری، بی‌دلیل نیست که لبهٔ تیز و زهرآگین شیطان‌سازی رژیم همیشه به سمت مجاهدین قرار دارد، نام آنان را ممنوع و خط قرمز خود کرده و هنوز حکم خمینی را در مورد آنها و تشکیلات‌شان ساری و جاری می‌بیند.

اگر مجاهدین نبودند؟

هماوردی بین مجاهدین و استبداد دینی در مدتی نزدیک به نیم‌قرن، تاریخ معاصر ایران و کشاکش‌های آن را شکل داده است. در این هماوردی یکی باید بماند و دیگر از بین برود. مجاهدین نیرویی هستند که با برخورداری از ظرفیت ایدئولوژیک، توان سیاسی، قدرت تشکیلاتی، استعداد انطباق خود با شرایط سخت مبارزاتی و ارزش‌های والای انسانی توانسته‌اند این نبرد بی‌امان و طولانی را تاب بیاورند. آنها قیمت ایستادگی خود را با جان عزیزترین کادرهایشان پرداخته‌اند. در این نبرد هر چه شرایط سخت‌تر می‌شود، زنان و مردان مجاهد آبدیده‌تر می‌شوند و بر میزان تعهد و جنگاوری خود می‌افزایند.

راستی اگر در مقابل هیولای سیری‌ناپذیر ارتجاع و بنیادگرایی دینی، هماوردی مانند سازمان مجاهدین وجود نداشت، ایران و ایرانی امروز در کدام نقطه بود؟ منطقهٔ خاورمیانه و کشورهای مسلمان چطور؟ جهان چه قیمتی باید می‌پرداخت تا در آن واحد هم تروریسم سوار شده بر بنیادگرایی دینی را مهار کند و هم خود را از عواقب تهدیدهای اتمی این رژیم مصون نگهدارد.

بی‌گمان روزی بشریت با کلماتی مطمئن و استوار به این واقعیت کتمان‌شده گواهی خواهد داد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

به‌گزارش خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۴شهریور جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد این اتحادیه در مقایسه با گذشته خوش‌بینی کمتری به احیای توافق برجام دارد.
او به خبرنگاران در بروکسل گفت: متأسفم که بگویم امروز نسبت به ۲۸ساعت قبل… نسبت به دورنمای بسته شدن توافق در حال حاضر اعتماد کمتری دارم. 

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم امروز دوشنبه ۱۴شهریور در نشست خبری خود درباره روند پرونده توافق هسته‌یی برای احیای برجام گفت: روند مذاکرات در چارچوب محرمانه ادامه دارد. پاسخ ما به‌متن اروپا در موعد مقرر ارائه شد. لغو کامل تحریم‌ها از اهداف اساسی است. (خبرگزاری ایران پرس رژیم ۱۴شهریور)

در حالی که واشنگتن هشدار داده که تهران نباید موضوع تحقیقات آژانس از مواد هسته‌ای و مکان‌های اعلام نشده ایران را به توافق احتمالی احیای برجام گره بزند، کنعانی گفت: مهم‌ترین دستور کار وزارت امور خارجه در مذاکرات، «اخذ تضمین» است. او در ادامه توضیح داد این تضمین دارای دو وجه است: یکی لغو تحریم‌ها و دیگر دور کردن آژانس انرژی اتمی از رفتار سیاسی.

پاسدار اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم به غنی‌سازی اتمی توسط رژیم آخوندی اذعان کرد و گفت: ما وارد منطقه ممنوعه شدیم این نکته خیلی حائز اهمیت است و من خیلی این جمله را می‌گویم و تکرار می‌کنم که ملکه ذهن همه ما باشه حوزه فناوری پیشرفته حوزه قدرت‌ساز است مؤلفه قدرت امروز تعیین‌کننده هست.

رئیس سازمان انرژیی اتمی رژیم گفت: آنچیزی که القای ترس می‌کرده و سلب اعتماد به‌نفس داشته ما الآن داریم نمی‌خواهم اینجا بگویم چون دارد پخش مستقیم می‌شود این خیلی محرمانه است. سال ۹۱ بگونه‌ای جمعبندی کردند که چون خارجیها همکاری نمی‌کنند ما این پروژه را نمی‌توانیم اجرایی بکنیم و پروژه را بستند ولی ما در سال ۱۴۰۱ پروژه را باز کردیم گفتیم صددرصد ایرانی کار می‌کنیم یک هدف سخت با انتقاد شدید بعضی هم مواجه هستیم ولی ما به یاری حق تعالی این را صددرصد ایرانی خواهیم ساخت و کشور را به یک قطب نیروگاه ساز تبدیل می‌کنیم.(خبرگزاری حکومتی ایران پرس ۱۴شهریور)

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه‌های اخیر بارها هشدار داده رژیم ایران درباره منشأ اورانیوم کشف‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده ایران همکاری نمی‌کند.

این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید روز جمعه و پس از دریافت پاسخ رژیم آخوندی، هشدار داد که هیچ شرطی نمی‌تواند میان احیای برجام و تعهدات تهران بر اساس ان‌پی‌تی وجود داشته باشد.

Iranska motståndsrörelsen stämmer Raisi i New York för MR-brott

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) och en grupp exiliranier stämmer iranska regimens president, Ebrahim Raisi, i New York för brott mot mänskligheten och folkmord. Det tillkännager NCRI under en presskonferens i Washington DC på torsdagen.

Målsägarna är tidigare politiska fångar som överlevt 1988 års massaker i Iran och familjer till offren. Samtliga är sympatisörer till iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK), och NCRI.

Målsägarna hänvisar till Raisis kända och väldokumenterade inblandning i 1988 års massaker på 30.000 politiska fångar. Stämningsansökan framhåller att Raisi inte bör åtnjuta diplomatisk immunitet eftersom han varken är Irans statschef eller representerat för regimens FN-mission i New York.

USA:s tidigare justitieminister Michael Mukasey och juridiskt ombud för målsägarna Steven Schneebaum deltog också vid torsdagens presskonferens.

Iranska motståndsrörelsen och exiliranier polisanmälde Raisi för folkmord i Storbritannien och i Skottland förra året i samband med att Raisi skulle delta vid FN:s klimattoppmöte.

Den 14 juli dömde Stockholms tingsrätt Hamid Noury till livstids fängelse för inblandning i massavrättningar i Iran 1988. Dom slår fast att ”den första vågen av avrättningar riktade sig mot sympatisörer till Iranska Folkets Mujahedin. Handlingarna skedde i strid med den internationella humanitära rätten och har därför bedömts utgöra grovt folkrättsbrott.”

FN och USA bör stoppa Raisi som är ansvarig för allvarliga MR-brott

Raisi planerar att resa till New York för att närvara vid och tala inför generalförsamlingens årliga stormöte i september.

”Vi och många andra menar att FN bör ställa Raisi till svars för brott mot mänskligheten och folkmord istället för att välkomna honom. Allt annat vore en kränkning av de principer och värderingar som utgör grunden för FN och för FN-stadgan”, sade Soona Samsami, NCRI representant i USA under presskonferensen.

”Raisi var medlem i Teherans dödskommission under 1988 års massaker. Han är därför personligen ansvarig för avrättning av tusentals politiska fångar från de prodemokratiska oppositionen, PMOI/MEK i Teheran och staden Karaj”, sade Soona Samsami och tillade.

”Som chef för regimens rättsväsende översåg han personligen morden på minst 1500 demonstranter som krävde frihet under 2019 års novemberuppror.”

”Hans facit sedan förra året bevisar återigen att han är en människorättsförbrytare. 582 avrättningar, bland dem 22 kvinnor samt åtta ungdomsbrottslingar, sedan han tillträdde i augusti 2021 är nästan en fördubbling av antalet avrättningar jämfört med föregående år.”

Raisi redan på USA:s sanktionslista för MR-brott

Raisi finns redan finns på USA:s sanktionslista för hans inblandning i 1988 års massaker i Iran, påpekade USA:s tidigare justitieminister Michael Mukasey och tillade.

”Amerikanska utrikesdepartementet inför reserestriktioner mot honom i 2021 eftersom han var en högt uppsatt iransk tjänsteman involverad i allvarliga människorättskränkningar. Raisi har aldrig förnekat sin inblandning. Han var citerad i 2018 för att ha sagt att de mord som begicks under dödskommissionernas ledning var ’en av systemets stolta prestationer’.”

Raisi kan inte åberopa immunitet

”Målsägarna, i det här fallet, är överlevande från massakern och familjemedlemmar till några av de som var avrättade. De är idag medborgare i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Schweiz”, sade målsägarnas juridiska ombud, Steven Schneebaum.

”De har upprörande historier att berätta. Och den här rättegången ger dem möjlighet att berätta sina historier i en domstol”, sade han vidare och tillade.

”Raisi kommer personligen att få ta del av stämningen när han anländer i New York för att delta i generalförsamlingens 77:e årliga stormöte. Därefter har han 21 kalenderdagar för att svara målsägarna. Om han inte gör det kommer målsägarna att begära en tredskodom som kan verkställas mot Raisi eller hans tillgångar. Domare i fallet har planerat en preliminär förhandling för den 15 november.”

”Det är troligt att Raisi, eller någon som agerar på hans vägnar, kommer att hävda att han inte kan bli stämd i USA eftersom han åtnjuter immunitet, antingen diplomatisk immunitet eller personlig immunitet som sittande statschef.”

”Men inget av förslagen är korrekt. Raisi är inte diplomat och således inte berättigad till de privilegier som Wienkonventionen ger. Han är i själva verket inte heller någon statschef. Den högste ledaren är den Islamiska republikens statschef och inte president, vilket landets egen konstitution klargör.”

سفر رییس موساد به آمریکا برای گفت‌وگو با مقام‌های این کشور

در آستانه سفر رییس موساد به آمریکا برای گفت‌وگو با مقام‌های این کشور درباره تهدیدهای ایران و خطرات یک توافق هسته‌ای با این کشور، یائیر لاپید نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد این کشور در حال رهبری یک کارزار فشرده برای جلوگیری از امضای چنین توافقی است.
لاپید روز یکشنبه در آغاز جلسه هفتگی کابینه اسرائیل گفت: «ما در حال رهبری یک کارزار فشرده برای جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای خطرناک میان ایران و قدرت‌های جهانی هستیم.»
او افزود: «اسرائیل به فشار بر آمریکا برای نپیوستن دوباره به توافق هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد، اما نه به حدی که باعث بحران در روابط شود.»
هفته گذشته رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند دیوید بارنیا رییس موساد این هفته به عنوان بخشی از تلاش‌های اسرائیل برای «شکل‌دهی» به توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی به واشینگتن می‌رود.
پس از آن، وبسایت اکسیوس اعلام کرد که رییس موساد در جلسات محرمانه کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا، در مورد موضع اسرائیل درباره توافق هسته‌ای با ایران به قانونگذاران توضیح می‌دهد.
لاپید نیز روز یکشنبه تایید کرد که رییس موساد دوشنبه به واشینگتن سفر می‌کند تا خطرات توافق هسته‌ای با ایران را توضیح دهد.
نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «سیاست صحیح سیاستی است که ما در سال گذشته در پیش گرفتیم: ادامه فشار، بدون ایجاد گسست، ارائه اطلاعات معتبر و بخشی از فرایند بودن، بدون از بین بردن رابطه ویژه با آمریکا.»
لاپید با اشاره به انتقاد نیروهای اپوزیسیون در داخل اسرائیل از سیاست دولت این کشور نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ادامه داد «کسانی که می‌گویند ما به اندازه کافی فریاد نمی‌زنیم یا به اندازه کافی صریح نیستیم باید بدانند وقتی نتانیاهو در زمان امضای برجام «بر رویارویی غیرضروری با آمریکا اصرار داشت، یک شکست مطلق بود.»
او تاکید کرد: «آمریکایی‌ها به سادگی به ما گوش نمی‌دهند. روابط با آنها خراب شد و رفتند و قرارداد بدی امضا کردند.»
لاپید گفت: «ملاحظاتی که با دولت آمریکا مطرح کردیم در نظر گرفته شده. ما همچنین با شرکای دیگر صحبت کردیم و خواسته‌هایی را مطرح کردیم که آنها باید از ایرانی‌ها بخواهند. ما نمی‌توانیم همه چیز را بگوییم.»
کمی پس از نشست هفتگی کابینه اسرائیل، دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد رییس سازمان موساد در سفرش به واشینگتن ملاقات‌هایی با مقام‌های کاخ سفید، سازمان مرکزی اطلاعات، ستاد مشترک ارتش، وزارت دفاع، وزارت خارجه و سازمان‌های دیگر خواهد داشت.
همچنین بر اساس این بیانیه، کانون سفر رییس موساد به آمریکا تقویت هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی در مورد برنامه اتمی ایران است.
در روزهای اخیر، یوسی کوهن، رییس سابق موساد بدون اشاره به جزییاتی، گفت: «می‌توانم بگویم موساد موفقیت‌های زیادی در جنگ علیه برنامه اتمی ایران داشته است. ما در سراسر جهان و در خاک ایران عمل کردیم؛ در قلب قلمرو آیت‌الله‌ها.»
اسرائیل به شدت با هرگونه تلاش برای احیای برجام مخالف است و اعلام کرده به توافقی که در حال حاضر مورد گفت‌وگوست، پایبند نخواهد بود.
نه اسرائیل و نه آمریکا هنوز اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی را رد نکرده‌اند.