ارتباط با ما

PKP Förening Radio Chakavak

Skagafjordsgatan 14 Lgh 1302
55 164 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)73 201 64 21
E-post: info@radiochakavak.com
Skype: radiochakavak.com