Om Oss

PKP Förening (Radio Chakavak) grundades av Peri Sababi i 2000 och sänder på 91.1 FM samt på internet via vår hemsida varje dag mellan 21 och midnatt. Våra lyssnare kommer inte bara från Sverige utan från hela världen inte minst Iran.

Vi rapporterar om Iran och aktuella frågor som berör utvecklingen i landet på persiska och svenska med fokus på förljande:

– uppmärksamma och avslöja iranska regimens människorättskränkningar, terrorism och korruption;

– hålla diskussioner och intervjuer med Iranexperter och aktivister för att informera den offentliga debatten om Irans kärnteknikprogram, inblandning i regionen och regimens förtryck;

– rapportera om och diskutera Sveriges, EU:s och västvärldens Iranpolitik;

– rapportera om iranska folkets frihetskamp och folkliga protester i landet;

– ger röst åt iranska regimens offer samt iranska aktivister och oppositionella som riskerar sina liv för att göra Iran till ett fritt och demokratiskt land;

– uppmärksamma iranska regimens hotbild mot svensk- och exiliranier samt avslöja regimens påverkanskampanjer i Sverige och EU;

– skapa ett forum som hjälper iranska folket och diasporan att kringgå och bryta iranska regimens censur.