ششمین روز قیام سراسری – تظاهرات در تهران و شهرهای مختلف کشور

امروز چهارشنبه ۳۰شهریور ماه ششمین روز قیام سراسری علیه سرکوب وحشیانه زنان و بویژه مهسا امینی است. طی روزهای گذشته مردم بپاخاسته در بیش از ۳۵شهر کشور علیه اقدامات سرکوبگرانه آخوندها بپا خواستند. آنها شعار می‌دادند مهسا بهانه است اصل نظام نشانه است

FN bör ställa Raisi inför rätta istället för att välkomna honom

Iranska regimens president, Ebrahim Raisi, är i New York för FN:s årliga generaldebatt som börjar den här veckan.

Protester mot mordet på Mahsa Amini fortsätter i Iran

De folkliga protesterna mot det brutala mordet på Mahsa Amini fortsätter över hela Iran på måndagen

کارزار مقابله با اپیزمنت؛ ننگ معامله با قابیل

از طرفه‌های روزگار ما این است که مقاومت ایران هنگامی که با فاشیسم دینی در داخل ایران چنگ در چنگ است، باید با سیاست اپیزمنت و مماشات با آخوندها از سوی دولت‌های خارجی مقابله کند. این سیاست ننگین، افشاشده، از دور خارج و رسوا اکنون در بحبوحه‌ٔ قیام مردم ایران از کردستان تا تهران، به‌دلیل قتل فجیع مهسا امینی بیشتر از هر زمان شایان به چالش کشیدن است. هواداران مقاومت ایران و اشرف‌نشانان دلیر نزدیک به ۳ماه متوالی ایستادگی خود در برابر معاملهٔ کثیف دولت بلژیک و فاشیسم دینی برای تحویل‌دهی یک دیپلمات-تروریست بمب‌گذار ایستادگی کرده و آن را متوقف نمودند

Raseriet i Iran – kvinnor bränner sina slöjor

De senaste månaderna uppges synen på kvinnor som inte täcker håret ha skärpts i Iran. Kvinnor ska bland annat ha blivit portade från myndigheter, bankkontor och kollektivtrafik, gripits för att ha dansat offentligt och tvingats erkänna att de inte följt klädkoden