بازدید هیأت پارلمانی ایتالیا از اشرف۳ – سخنرانی سناتور جولیو ترتزی، استفانیا آسکاری و امانوئله پوتزولو

  • 2023-03-04
بازدید هیأت پارلمانی ایتالیا از اشرف۳ - جولیو ترتزی، استفانیا آسکاری و امانوئله پوتزولو

بازدید هیأت پارلمانی ایتالیا از اشرف۳ – جولیو ترتزی، استفانیا آسکاری و امانوئله پوتزولو

بازدید هیأت پارلمانی ایتالیا از اشرف۳

سناتور جولیو ترتزی رئیس کمیته امور اتحادیه اروپا در سنای ایتالیا

خانم استفانیا آسکاری از کمیته قضایی پارلمان

آقای امانوئله پوتزولو از کمیته خارجه

هیاتی از نمایندگان پارلمان ایتالیا به ریاست سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون امور اتحادیه اروپا در سنا و وزیر خارجه پیشین ایتالیا، هم‌چنین نمایندگان مجلس ایتالیا استفانیا آسکاری از کمیته قضایی و امانوئله پوتزولو از کمیسیون خارجه، روز پنجشنبه ۱۱اسفند از اشرف۳ بازدید و با مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت دیدار وگفتگو کردند.
مریم رجوی ضمن قدردانی از تلاش‌های سناتور ترتزی و اعضای هر دو مجلس ایتالیا در حمایت از قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و تلاش‌های آن‌ها برای حفاظت از مجاهدین در برابر حملات زمینی و موشک باران در اشرف و لیبرتی، گفت: رژیم آخوندها به‌رغم کشتار وحشیانه بیش از ۷۵۰تن از جوانان قیام کننده و دستگیری‌های گسترده، قادر به کنترل وضعیت انفجاری جامعه و مقابله با قیام‌ها و جوانان شورشگر و کانون‌های شورشی نیست.