برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در بروکسل

معرفی کتاب «تروریسم دیپلماتیک، ساختار تروریسم دولتی ایران» وظایف اروپا

امروز مقاومت ایران  یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل تحت عنوان تروریسم دیپلوماتیک ایران، وظایف اروپا، معرفی کتاب تروریسم دیپلوماتیک، ساختار تروریسم دولتی ایران» برگزار کرد

در این کنفرانس خانم اینگرید بتانکور کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا ـ سناتور مارک دمسماکر رئیس کمیسیون امور ایالتی درسنای بلژیک ـ سناتور رابرت توریسلی ـ جان برکو رئیس و سخنگوی پارلمان انگلستان (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹) و محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت طی سخنرانیهای خود بر ضرورت جلوگیری از استرداد اسدالله اسدی و نفی سیاست مماشات با رژیم ایران تاکید کردند