تظاهرات دانشجویان امیرکبیر، علامه طباطبایی، هنر، تربیت مدرس، ملی، تهران و اصفهان در اعتراض به‌قتل مهسا امینی با شعار مرگ بر دیکتاتور

امروز دوشنبه ۲۸شهریور دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک)، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه هنر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه ملی موسوم به بهشتی، تهران و اصفهان در اعتراض به‌قتل حکومتی مهسا امینی در محوطه این دانشگاه‌ها تجمع کرده و با سر دادن شعار «می‌کشم! می‌کشم! هر آن که خواهرم کشت» و شعارهای «کشتن برای روسری تا کی چنین خاک‌بر‌سری» به خیزش سراسری مردم ایران پیوستند. در جریان این تظاهرات مزدوران بسیجی  رژیم در دانشگاه امیرکبیر تلاش داشتند از برگزاری این تظاهرات جلوگیری کنند اما دانشجویان با مزدوران رژیم درگیر شدند

تظاهرات دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با شعار می‌کشم می‌کشم هر آن‌که خواهرم کشت، مرگ بر دیکتاتور و خونین تمام ایران از کردستان تا تهران. مقابلهٔ دانشجویان با مزدوران که قصد حمله به‌آنها را داشتند

شعار دانشجویان دانشگاه تربیت معلم: کردستان کردستان گورستان فاشیستها و رهایی حق ماست، قدرت ما جمع ماست.

تظاهرات دانشجویان دانشگاه ملی با شعار مرگ بر دیکتاتور، توپ تانک فشفشه، آخوند باید کشته شه و می‌کشم می‌کشم هر آن‌که خواهرم کشت

شعار دانشجویان دانشگاه ملی: این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت و ۱۵۰۰نفر کشته آبان ما.

شعار دانشجویان دانشگاه هنر تهران: از کردستان تا تهران ستم علیه زنان

دومین روز تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به قتل مهسا امینی، همراه با شعارهایی نظیر

به نام دین و قانون/ حلال شده خونمون
کشتن برای روسری/ تا کی خاک برسری
بسیجی، بسیجی، ننگ به نیرنگ تو/خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو
رهایی حق ماست/ قدرت ما جمع ماست
ما همه مهسا هستیم/ بجنگ تا بجنگیم
فقر و فساد و بیداد/ مرگ بر این استبداد
حراست و سپاهی/ پیوندتان مبارک
حراست کذایی / قاتل ما شمایی