جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

به‌گزارش خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۴شهریور جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد این اتحادیه در مقایسه با گذشته خوش‌بینی کمتری به احیای توافق برجام دارد.
او به خبرنگاران در بروکسل گفت: متأسفم که بگویم امروز نسبت به ۲۸ساعت قبل… نسبت به دورنمای بسته شدن توافق در حال حاضر اعتماد کمتری دارم. 

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم امروز دوشنبه ۱۴شهریور در نشست خبری خود درباره روند پرونده توافق هسته‌یی برای احیای برجام گفت: روند مذاکرات در چارچوب محرمانه ادامه دارد. پاسخ ما به‌متن اروپا در موعد مقرر ارائه شد. لغو کامل تحریم‌ها از اهداف اساسی است. (خبرگزاری ایران پرس رژیم ۱۴شهریور)

در حالی که واشنگتن هشدار داده که تهران نباید موضوع تحقیقات آژانس از مواد هسته‌ای و مکان‌های اعلام نشده ایران را به توافق احتمالی احیای برجام گره بزند، کنعانی گفت: مهم‌ترین دستور کار وزارت امور خارجه در مذاکرات، «اخذ تضمین» است. او در ادامه توضیح داد این تضمین دارای دو وجه است: یکی لغو تحریم‌ها و دیگر دور کردن آژانس انرژی اتمی از رفتار سیاسی.

پاسدار اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم به غنی‌سازی اتمی توسط رژیم آخوندی اذعان کرد و گفت: ما وارد منطقه ممنوعه شدیم این نکته خیلی حائز اهمیت است و من خیلی این جمله را می‌گویم و تکرار می‌کنم که ملکه ذهن همه ما باشه حوزه فناوری پیشرفته حوزه قدرت‌ساز است مؤلفه قدرت امروز تعیین‌کننده هست.

رئیس سازمان انرژیی اتمی رژیم گفت: آنچیزی که القای ترس می‌کرده و سلب اعتماد به‌نفس داشته ما الآن داریم نمی‌خواهم اینجا بگویم چون دارد پخش مستقیم می‌شود این خیلی محرمانه است. سال ۹۱ بگونه‌ای جمعبندی کردند که چون خارجیها همکاری نمی‌کنند ما این پروژه را نمی‌توانیم اجرایی بکنیم و پروژه را بستند ولی ما در سال ۱۴۰۱ پروژه را باز کردیم گفتیم صددرصد ایرانی کار می‌کنیم یک هدف سخت با انتقاد شدید بعضی هم مواجه هستیم ولی ما به یاری حق تعالی این را صددرصد ایرانی خواهیم ساخت و کشور را به یک قطب نیروگاه ساز تبدیل می‌کنیم.(خبرگزاری حکومتی ایران پرس ۱۴شهریور)

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه‌های اخیر بارها هشدار داده رژیم ایران درباره منشأ اورانیوم کشف‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده ایران همکاری نمی‌کند.

این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید روز جمعه و پس از دریافت پاسخ رژیم آخوندی، هشدار داد که هیچ شرطی نمی‌تواند میان احیای برجام و تعهدات تهران بر اساس ان‌پی‌تی وجود داشته باشد.