خانم مریم رجوی: درباره جنایت تازه پاسداران علیه مهسا کریمی دختر جوان کرد گفت

توئیت خانم مریم رجوی

خانم مریم رجوی درباره جنایت تازه پاسداران علیه مهسا کریمی دختر جوان کرد گفت
زن ستیزی رژیم آخوندی علیه زنان و دختران ایران هر روز قربانی میگیرد. ضرب و شتم وحشیانه مهسا امینی دختر جوان کرد توسط مزدوران رژیم خشم و انزجار هر انسانی را برمی‌انگیزد. ستم آخوندها و پاسداران جهل و جنایت با ایستادگی و مقاومت زن ایرانی درهم خواهد شکست . با تمام قوا باید مقابله کرد

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: مهسا امینی پس از دستگیری توسط یگان ویژه انتظامی که قوانین سخت گیرانه علیه زنان اعمال می‌کند به حالت کما رفت. این دختر ۲۲ساله همراه خانواده اش به تهران سفر کرده بود 

سازمان حقوق بشری آرتیکل۱۹در توئیت خود نوشت:  سرکوب بی‌رحمانه رژیم ایران علیه بدحجابی بیش از حد شده است. مهسا امینی ۲۲ساله پس از ربوده شدن توسط نیروی انتظامی، شکنجه شده و الان در کما به‌سر می‌برد