دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم

توماس بودستروم، وکیل نوری

علیرغم اینکه دادگاه از این مسائل اطلاع دارد ولی من مسائل عمومی را  تکرار میکنم که دادگاه اروپا دارای یک سری مقررات است که نمیتوان و لازم نیست که متهم را برای رسیدگی به جرم و در طی مدت دادگاه فقط در انفرادی نگهداشت. زمان انفرادی بودن این پرونده در تاریخ سوئد بی سابقه است. من به بعضی مقررات اتحادیه اروپا اشاره میکنم که علیرغم جدیت پرونده، که البته این پرونده از این شمار است، متهم لازم نیست در طی رسیدگی به پرونده در انفرادی باشد. این موضوع و محدودیتهای مربوط به آن بسیار مورد انتقاد قرار گرفته. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال 2021 این موضوع را بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است. شورای اروپا دهها سال است که سوئد را مورد انتقاد قرار داده و متنی در 2016 در این مورد منتشر کرد،CPT، کمیته شورای اروپا علیه شکنجه این موضوع را مورد انتقاد شدید قرار داده.

هانا لارسون، وکیل نوری

ما میدانیم که حمید نوری مدت زمانی بسیار طولانی. تقریبا 2سال و نیم. از زمانی که دستگیر شد تا زمانی که حکم وی صادر شد در سلول انفرادی و محدودیتهای مربوطه بوده و او در این مدت با مشکلات زیادی با وکلای خودش در تماس بوده است و بعد از آن به مدت 8 ماه دیگر ادامه یافته است. این جالب است که بدانیم که اداره مراقبتهای جنائی این تصمیمات را گرفته و در بعضی موارد بدتر شده است. ما وکلای متهم سعی کرده ایم تا به وی اجازه داده شود که حداقل بتوانید به فامیل  و بستگان خود که در ایران زندگی میکنند زنگ بزند ولی این هم از طرف اداره اداره جنائی اجازه داده نشده است. اما همچنین سعی کردیم که او بتواند با افراد فامیلی خود ملاقات کند. حمید نوری فقط توانسته چند ملاقات کوتاه داشته باشد. چیزی که مهم است او روابط بسیار نزدیک و عاطفی با خانواده خود دارد، با مادرش، فرزندانش و نوه اش، و این مهم است که او بتواند با خانواده خودش تماس بگیرد. او مدت سه سال نوه خود را ندیده است.

حمید نوری هم اکنون مدت زیادی را در زندان گذرانده و این قابل قبول نیست که هنوز در سلول انفرادی منتظر حکم خود باشد.

حمید نوری در طی سه سالی که در زندان بوده اسناد زیادی را در اختیار داشته، چه از سوی اداره جات سوئدی در دسترس او قرار گرفته و یا خود تهیه کرده است. ولی تمام این اسناد و مدارک از او باز’پس گرفته شده و او از آن محروم شده است. این موضوع قبل از دادگاه تجدید نظر اتفاق افتاده  و این مسئله ما را در ادامه تحقیقات و دفاع از او دچار مشکلات کرده و نتوانستیم کار خودمان را در دفاع از او به خوبی انجام دهیم. این مدارک یکی از ابزار اصلی ما وکلا برای دفاع از اوست و باید در دسترس ما قرار بگیرد. بعضی از مدارک نیز به کلی از بین رفته اند و قابل دسترس نیستند. و بسیاری از عکسها و فیلمهای خانوادگی وی که می توانست مورد تسلا ی وی قرار گیرد از بین رفته است.   

با توجه به اینکه روند بازیابی جمع آوری این مدارک می تواند مدت زیادی به طول بکشد و با توجه به نمونه های تاریخی  که میتوان به آنها استناد کرد این موضوع که او همچنان در انفرادی به سر ببرد اصلا حرفه ای نیست.

توماس بودستروم

من اشاره کنم که او در فضای 7 متر مربع به سر میبرد. در انجا نمیشود با ملاقات داشت. وکیل ایرانی او با او در آنجا ملاقات کرده. ما او ساعتها با او در آنجا با ملاقات داشته ایم. این بسیار خسته کننده و بسیار ناخوشایند است که نتوان با او در محل دیگری ملاقات داشت. ایزولاسیون اثرات بسیار مخرب روانی و جسمی بر روی شخص دارد. .  

این محدودیتها فقط از این بابت اجرا میشود که دادستان در این دو سال نیم گذشته از اداره مرقبتهای جنائی درخواست میکند و آنها نیز تصویب میکنند. از از این رو نه تنها چهره دادستانی و مراقبتهای جنائی را خدشه دار میکند بلکه سبب خدشه دار شده همه کشور میشود. به همین خاطر بسیار با اهمیت است که حمید نوری آزاد شود. جریان دادگاه میتواند ادامه پیدا کند در زمانی که نوری می تواند آزاد باشد. ما همچنین درخواست آن را داریم که مدارک و اسنادی که از وی گرفته شده و اسنادی که از کامپیوتر او پاک شده دوباره به او بازگردانده شود و در طی مدت رسیدگی ما به پرونده و اسناد او در آزادی باشد.

دادستان

من با وکلای نوری موافقم که نوری زمانی طولانی در انفرادی بوده و زمان زیادی هم خواهد گرفت تا به روند دادگاه ادامه پیدا کند. در مورد  نظر وکلا در مورد حرفه ای بودن دادستانی  نظری ندارم و اداره مراقبتهای جنائی را هم مورد مواخذه قرار نمی دهم.

در مورد مدارکی که از بین رفته هم میتوانم بگویم که مدارک نوری و اسنادی دیگر از سوی اداره مراقبتهای روز جمعه به حمید نوری بازگردانده شده، ولی من نمیتوانم بگویم که آیا همه آنها بوده یا نه. اداره مراقبتهای جنائی آن را بررسی میکند .

من همچنین با نظر وکلای نوری که جرم سنگینی انجام نداده، بسیار مخالفم و او جرائم به غایت جدی را مرتکب شده. در مورد ادامه پرونده در دادگاه تجدید نظر ما امیدوارم که این پرونده قبل از پایان سال به انجام برسد. من فقط میتوانم امیدوار باشم چون این دادگاه بسیار جدی است.

ناشناس

ما به خاطر داریم که رژیم ایران از طریق سفارت خود در سوئد نظر بسیار  منفی در مورد حکم دادگاه داشت و به نوعی دولت سوئد را مسئول و خواستار دخالت دولت در این موضوع شده بود تا وی آزاد شود.

کنت لوئیز

رژیم ایران در واقع در چند نوبت مختلف ناخشنودی خود را اعلام کرده و فرد ایرانی سوئدی ایرانی را که در ایران به عنوان جاسوس زندان کرده مورد تهدی اعدام قرار داده تا خواهان دخالت دولت سوئد در آزادی حمید نوری شود.