هفدهمین روز قیام سراسری و اعتصاب در شهرهای میهن – جوانان دلیر اصفهان تظاهرات در خیابانها را آغار کردند

امروز یکشنبه دهم مهر، هفدهمین روز قیام سراسری مردم ایران با استمرار اعتراضها و اعتصابها هم‌چنان ادامه دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۱۷۰شهر با ۴۰۰شهید و ۲۰۰۰۰دستگیری به ثبت رسیده است لازم به یادآوری است که روز شنبه تظاهرات و جنگ و گریز در ۳۰منطقه تهران  جریان داشت، برخی از این مناطق …

ششمین روز قیام سراسری – تظاهرات در تهران و شهرهای مختلف کشور

امروز چهارشنبه ۳۰شهریور ماه ششمین روز قیام سراسری علیه سرکوب وحشیانه زنان و بویژه مهسا امینی است. طی روزهای گذشته مردم بپاخاسته در بیش از ۳۵شهر کشور علیه اقدامات سرکوبگرانه آخوندها بپا خواستند. آنها شعار می‌دادند مهسا بهانه است اصل نظام نشانه است

کارزار مقابله با اپیزمنت؛ ننگ معامله با قابیل

از طرفه‌های روزگار ما این است که مقاومت ایران هنگامی که با فاشیسم دینی در داخل ایران چنگ در چنگ است، باید با سیاست اپیزمنت و مماشات با آخوندها از سوی دولت‌های خارجی مقابله کند. این سیاست ننگین، افشاشده، از دور خارج و رسوا اکنون در بحبوحه‌ٔ قیام مردم ایران از کردستان تا تهران، به‌دلیل قتل فجیع مهسا امینی بیشتر از هر زمان شایان به چالش کشیدن است. هواداران مقاومت ایران و اشرف‌نشانان دلیر نزدیک به ۳ماه متوالی ایستادگی خود در برابر معاملهٔ کثیف دولت بلژیک و فاشیسم دینی برای تحویل‌دهی یک دیپلمات-تروریست بمب‌گذار ایستادگی کرده و آن را متوقف نمودند

تظاهرات دانشجویان امیرکبیر، علامه طباطبایی، هنر، تربیت مدرس، ملی، تهران و اصفهان در اعتراض به‌قتل مهسا امینی با شعار مرگ بر دیکتاتور

امروز دوشنبه ۲۸شهریور دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک)، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه هنر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه ملی موسوم به بهشتی، تهران و اصفهان در اعتراض به‌قتل حکومتی مهسا امینی در محوطه این دانشگاه‌ها تجمع کرده و با سر دادن شعار «می‌کشم! می‌کشم! هر آن که خواهرم کشت» و شعارهای «کشتن برای روسری تا کی چنین خاک‌بر‌سری» به خیزش سراسری مردم ایران پیوستند.

مهسا امینی زنده است ،این ولی فقیه است که از نظر و چشم مردم مرده است

مهسا امینی زنده است ،این ولی فقیه است که از نظر و چشم مردم مرده است. .دومین روز بخاکسپاری مهسا امینی مردم باغیرت سنندج باشعار مر- بر دیکتاتور و مر- بر خامنه ای به خیابان آمدند تا خشم خود را از وحشی‌گری عمال خمینی نشان دهند. دانشجویان دانشگاه تهران نیز با شعار “ازکردستان تا تهران …